Arianie od 1970 r do dzisiaj - Elżbieta Błach, Halina Podlewska, Andrzej Maj, Gabriel Maj, Krzysztof Chrz±stowski, Henryka Durlik, Anna Kuszko, Michał Tukaj, Stanisław Papka-Buczkowski, Jerzy Lichacz, Iwona Niedzielska, Małgosia Główka, Stanisław Bętkowski, Jerzy Gumuła, Ewelina Wołowiec, Marek Fijałkowski

Arianie i Ela Błach - Modlitwa

Arianie - Pozapromienne

Arianie i Henia Durlik - Mego życia korale